Мигранттын укугу

Бүгүн биз Россия Федерациясында жүрүү мөөнөттөрү жөнүндө сөз жүргүзөбүз, тагыраак айтканда 90-180 деген эреже жөнүндө сиздерге маалымат берип кетем. Бул эмне деген эреже, кимдер бул эрежени сакташ керек, жана кайсы учурларда бул эрежени сакктоодон бошотулат.